کوره زغال صنعتی

این کوره زغال یکی از جدیدترین محصولات سازه ابتکار ارشد می باشد. میزان ذغال تولیدی بسته به نوع چوب تر یا خشک و