ما در مجله اینترنتی جدیدترین معمای تصویری سخت با جواب را برای شما آماده کرده ایم. نگران نباشید، این معماها زیاد سخت نبوده و با جواب هستند و با کمی دقت میتوانید پاسخ آنها را پیدا کنید. در این مطلب تیزبینی و قدرت حل معمای شما را به چالش خواهیم کشید.

 

معمای تصویری روح پنهان

معمای پیدا کردن روح پنهان

در این تصویر یک شبح کوچک در اطراف این اشیاء آشپزخانه و کدوها وجود دارد. او (به طور طبیعی) شفاف است، که باعث می شود او به رنگ پس زمینه نزدیک باشد و تشخیص آن دشوار باشد. اما وقتی او را ببینید کاملا او را خواهید شناخت!

 

معمای تصویری بوقلمون پنهان

معمای تصویری بوقلمون پنهان

بوقلمون معمولاً ستاره نمایش در جشن شکرگزاری می باشد. اما این بوقلمون در میان بسیاری دیگر از لوازم شکرگزاری پنهان شده است. آیا می توانید معمای این بوقلمون کوچک را حل کنید؟

 

معمای تصویری خرس پنهان

معمای تصویری خرس پنهان

در این معمای تصویری یک خرس تنها، خود را در میان انبوه گوزن های بابانوئل گم کرده است. آیا می توانید یک خرس را در میان انبوه گوزن های شمالی ببینید؟ او شبیه گوزن به نظر می رسد، اما او تنها حیوان بدون شاخ در تصویر است و گوش هایش کمی گردتر است.

 

 

جواب معماهای تصویری

اگر نتوانستید جواب این 3 معما را حل کنید به آخر صفحه بروید تا برای شما جواب ها نشان دهیم.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای تصویری روح پنهان

جواب معمای تصویری روح پنهان

 

جواب معمای تصویری بوقلمون پنهان

جواب معمای تصویری بوقلمون پنهان

 

جواب معمای تصویری خرس پنهان

جواب معمای تصویری خرس پنهان

 

امیدواریم از معماهای تصویری لذت برده باشید.