همانطور که میدانید بازی شطرنج دو نفره است و روی صفحه ای مخصوص و با استفاده از مهره‌های شطرنج (شاه، وزیر، قلعه، فیل، اسب و سرباز) انجام میگیرد. حرکت های هر کدام از مهره‌های شطرنج به شکل های مخصوصی است و قادرند مهره‌های حریف را نیز بزنند و از بازی خارج کنند. هدف از بازی شطرنج مات کردنِ حریف مقابل است. بدین صورت که شاه رقیب بعد از کیش شدن هیچ راهی برای فرار نداشته باشد.

ما نیز در این مطلب برای سرگرمی و تست تیزبینی شما، تعدادی معمای شطرنج برای شما خوانندگان وبسایت قرار داده ایم. چه شما عزیزان گرامی این بازی را بلد باشید و چه نباشید قادر به حل آن خواهید بود و تنها هدف، پیدا کردن مهره های شطرنج گمشده است.

 

جواب معماها نیز در انتهای مطلب قرار گرفته است.

 

 

معمای شماره ۱

مهره فیل را پیدا کنید.

 

معمای شماره ۲

۴ مهره اسب پیدا کنید.

 

معمای شماره ۳

مهره رخ را پیدا کنید.

 

معمای شماره ۴

مهره سرباز را پیدا کنید.

 

معمای شماره ۵

۲ مهره ملکه پیدا کنید.

 

معمای شماره ۶

۳ مهره رخ پیدا کنید.

 

معمای شماره ۷

۴ مهره سرباز پیدا کنید.

 

معمای شماره ۸

۲ مهره شاه پیدا کنید.

 

معمای شماره ۹

۳ مهره اسب پیدا کنید.

 

معمای شماره ۱۰

۴ مهره فیل پیدا کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای شطرنج:

آیا توانستید تمامی مهره های شطرنج گفته شده را پیدا کنید؟ (در کامنت پاسخ بدید)

 

جواب معمای شماره ۱

 

جواب معمای شماره ۲

 

جواب معمای شماره ۳

 

جواب معمای شماره ۴

 

جواب معمای شماره ۵

 

جواب معمای شماره ۶

 

جواب معمای شماره ۷

 

جواب معمای شماره ۸

 

جواب معمای شماره ۹

 

جواب معمای شماره ۱۰