قدم گذاشتن در مسير توليد و كسب و كار نيازمند كارشناسی اصولی طرح و ايده پيشنهادی است. براي اينكه يك محصول بتواند در بازار رقابتی امروز وارد شود بايد ايده پردازی آن از پشتيبانی قوی برخوردار باشد، و طرح توجيهی اين امكان را فراهم مي سازد، چرا كه با تكيه بر آن می توان مسير پيش روی خود را هموارتر كرد و با اعتماد به نفس بيشتری قدم برداشت.

طرح توجيهی چيست؟
در تعريف آن بايد گفت، بررسی يك موضوع از زوايای مختلف به طور كامل و از منظر كارشناسانه را طرح توجيهی مي گويند. در اصل گزارشی است كه ايده ی توليد يا ساخت و ساز و يا تاسيس يك موسسه و شركت را از ابعاد فنی، مالی و بازار مورد تجزيه و تحليل قرار می دهد. درباره ابعاد فنی مسائل مختلفی بايد مورد ارزيابی قرار بگيرد، مواردی همچون محل اجرای طرح، تجهيزات مورد نياز، ماشين آلات، نيروی انسانی به طور دقيق مشخص شود. درباره ابعاد مالی پروژه بايد هزينه های اجرايی برآورد شود و سپس ميزان سودآوری طرح با نگاهی واقع گرايانه مشخص گردد. بررسی بعد بازار در بسيار اهميت دارد، قبل از وارد شدن به ميدان عمل بايد با ابزارهای تخصصی مولفه هايی مانند عرضه و تقاضا، بازار هدف، ميزان مصرف، رقبای در حال فعاليت، بررسی شود. ارزيابی اين موارد می تواند اشخاص را به اين نتيجه برساند كه آيا صرف وقت و هزينه و منابع مالي و انسانی براي چنين ايده ای عاقلانه و كارآمد است، و آيا می توان به هدف تجاری سازی درباره ی آن نظريه پردازی كرد يا خير.

 

طرح توجيهی چه انواعی دارد؟
دو عبارت كلی طرح ايجادی و طرح توسعه ای دو نوع از طرح های توجيهی است كه افراد در هنگام تاسيس يك كسب و كار و يا در ادامه مسير و براي ارتقای سطح كيفی و كمی يك محصول يا خدمات به آن نياز پيدا می كنند. طرح توجيهی گردشگری ، طرح توجيهی خدماتی ، طرح توجيهی گلخانه ای و طرح توجيهی صنعتی هر كدام دسته ی مختلفی از محصول و خدمات هستند كه می توان در هنگام ايجاد يا با هدف توسعه به هر كدام از دو نوع اصلی طرح توجيهی رجوع كرده، و بر اساس آن به ارزيابی و ارائه گزارش پرداخت.

جهت سفارش طرح توجيهی با ما تماس بگيريد
٠٩١٠۴٢٢۵۵٣٣
٠٩١٩٠٩٠٠٢٣١
tarh-tojihi.ir