بزودی همایشی با عنوان دهه علمی سیاره‌ ای برگزار خواهد شد و در آن دانشمندان و مقامات ناسا برنامه ریزی خواهند کرد که چگونه به اکتشاف سیاره مریخ با هزینه های مأموریت‌ ارزان‌ تر ادامه دهند. در این گردهمایی اولویت ها برای ماموریت های علوم سیاره ای و اختر زیست شناسی برای سال های بین 2023 تا 2032 تعیین خواهد شد.

به نقل از رسانه های حوزه فناوری، نظرسنجی پیشین دهه علمی سیاره ای، در سال 2011 منتشر شد، که به عنوان اولویت اصلی خود پروژه مریخ‌نوردی را توصیه می نمود که بتواند نمونه‌ هایی را برای بازگشت بعدی به زمین ذخیره نماید. سازمان ناسا در نهایت این پروژه را در سال 2020 اجرا نمود و مریخ نورد Perseverance در حال حاضر آن نمونه ها را در حال جمع آوری میباشد.

 

اریک ایانسون، معاون مدیر علوم سیاره ای ناسا میگوید:

«در سال‌ های پیش رو، پروژه MSR اولویت اصلی ناسا نسبت به سیاره سرخ (مریخ) خواهد بود و بعید به نظر میرسد که مأموریت بعدی در مقیاس بزرگ که دهه عملی سیاره ای توصیه میکند، مریخ را به عنوان هدف در نظر داشته باشد»

 

قبل از آغاز پروژه MSR(مأموریت بازآوری نمونه مریخ)، تنها مأموریت بزرگ سیاره مریخ که ناسا آن را اعلام کرده بود، نقشه‌ بردار یخی بین‌المللی مریخ با نام I-MIM بود. یک مدارگرد مجهز به رادار برای جستجوی ذخایر یخی زیرسطحی مورد علاقه دانشمندان و برنامه‌ ریزان اکتشافات انسانی سازمان ناسا، که این ماموریت از طرف کمک های مالی کشور های کانادا، ایتالیا و ژاپن پیشتیبانی میشد و سازمان ناسا مسئول اصلی مدیریت این ماموریت بود.