کلود (Claude)؛ انقلاب هوش مصنوعی که جهان را مجذوب خود کرد

در حوزه هوش مصنوعی، ChatGPT مدت زمان زیادی است که به دلیل توانایی های زبانی باورنکردنی اش مورد احترام است. اما هم