خرید چهره شما توسط شرکت فناوری پرومو بات

به تازگی شرکتی در حوزه فناوری و مستقر در آمریکا اعلام کرده است که برای افرادی که به طور داوطلبانه چهره خود را