کاربران فعال تیک تاک بیش از یک میلیارد نفر است

تیک تاک شبکه اجتماعی چینی اعلام کرده که این پلتفرم توانسته است با جلب توجه کاربران، به سرعت رشد نماید. به