فناوری

ادعای چین در مورد دستیابی به برتری کوانتومی

قبل از آنکه ادعای کشور چین مبنی بر دستیابی به برتری کوانتمی را بررسی کنیم، باید مفهوم این عبارت بدانیم. به زبان ساده در محاسبات کوانتومی، برتری کوانتومی توانایی بالقوه دستگاه‌ها برای حل مشکلاتی است که کامپیوترهای کلاسیک عملاً از انجام آن ناتوان هستند. هم اکنون کشور چین نیز مدعی ساخت نوعی کامپیوتر کوانتومی شده […]ادامه مطلب .