بزرگترین عملیات ضد کلاهبرداری در بریتانیا: بیش از 200000 قربانی

پلیس بریتانیا در اقدامی به 70000 نفر پیامک داده است، تا به آنها هشدار دهد که قربانی یک کلاهبرداری بزرگ بانکی، در