کف کاذب چیست و چه کاربردی دارد؟

کف کاذب یا طبقه مرتفع چیست؟ کف برجسته یک مدل ساخت کف سازی است که در آن یک طبقه کمی بالاتر در بالای کف دال بتنی