مصر قصد دارد تعداد گردشگران خود را افزایش دهد

به گزارش رسانه های خبری در حوزه گردشگری، کشور مصر قصد دارد تعداد گردشگران خود را تا سال 2028 میلادی تا 30 میلیون