انواع مختلف خدمات اجرایی و پشتیبانی شبکه چیست؟

اصطلاح خدمات شبکه برای توصیف طیف وسیعی از نرم‌افزارها و ابزارهای اتصال که توسط یک گروه مرکزی مدیریت می‌شوند