چگونه یک پست فیسبوکی را ویرایش، حذف و بازیابی کنیم؟

هیچ یک از ما کامل نیستیم و ممکن است گاهی پست‌ های فیسبوکی را با غلط املایی، اشتباهات گرامری، حقایق اشتباه یا