پارک جمشیدیه تهران

پارک جمشیدیه از معروف ‌ترین پارک‌های تهران است. اینجا یکی از زیباترین پارک‌های تهران است که کامران دیبا