اینستاگرام ممکن است درباره نژاد و قومیت شما سوالاتی بپرسد

سایت رسمی اپلیکیشن اینستاگرام در یک مطلبی که به تازگی منتشر کرده است می گوید:  اینستاگرام شروع به درخواست از