بزرگترین دره منظومه شمسی در سیاره مریخ

دره مارینر (به انگلیسی: Valles Marineris) نام دره ای بسیار بزرگ بر سطح سیاره مریخ است که بنظر میرسد بزرگترین دره منظومه