آیا برای سفر به مالدیو به ویزا نیاز داریم؟

مالدیو با تالاب های فیروزه ای درخشان، خانه های ییلاقی روی آب و ماسه های سفید مانند شکر، یکی از بهترین مقاصد