اجتماعی سرگرمی

چالش مومو چیست و مومو واقعی کیست؟

مومو یک چالش اینترنتی و افسانه محلی است که حرف های زیادی از آن به صورت شایعه در اینترنت پخش شد. گزارش زیادی در رابطه با خطرناک بودن این چالش و یا دستگیری مومو در اینترنت پخش شد که حاکی از غیر واقعی بودن این قضیه داشت.طبق گزارش کاربران اینترنتی، شخصی با نام مومو، کودکان […]ادامه مطلب .