سفر به عمان رو به افزایش است

به نقل از سایت های حوزه گردشگری، میزان سفر به عمان با جهش 350 درصدی روبرو است. در سال 2022 میلادی نیز حدود 2.9 میلیون