تعدادی معمای تصویری برای تیزبین ها

همانطور که میدانید بازی شطرنج دو نفره است و روی صفحه ای مخصوص و با استفاده از مهره‌های شطرنج (شاه، وزیر، قلعه،