گوگل مانند آمازون به پلیس اجازه میدهد ویدیوی شما را بدون مجوز ببیند

شرکت های بزرگ فناوری همچون Arlo ،Apple ،Wyze و Eufy به وب سایت فناوری CNET اعلام کرده اند که به مقامات دولتی اجازه دسترسی