متاورس می تواند تا سال 2030 به ارزش 5 تریلیون دلار برسد

در یک گزارش جدید که بتازگی از طرف شرکت مشاوره جهانی مکینزی(McKinsey) منتشر شده است، گفته می شود که متاورس تا سال 2030