داکر چیست؟

داکر (به انگلیسی: Docker) برنامه رایانه ای و ابزاری است که برای هر نوع توسعه دهنده ای صرف نظر از اینکه چه فناوری ها