دانشمندان ناسا به دنبال کاهش هزینه های سفر به مریخ هستند

بزودی همایشی با عنوان دهه علمی سیاره‌ ای برگزار خواهد شد و در آن دانشمندان و مقامات ناسا برنامه ریزی خواهند