شرکت گوگل 12 هزار کارمند خود را اخراج می کند

آلفابت، شرکت مادر گوگل امروز در خبری جدید اعلام کرد که حدود 12 هزار نفر از کارمندان خود را که 6 درصد از نیروی کار