دریاچه سراوان رشت

دریاچه سراوان رشت یکی از جاذبه های دیدنی و مناطق طبیعی گردشگری است، این دریاچه در سمت چپ قسمت ورودی جنگل 5 هزار