بلک فرایدی چیست؟ همه چیز درباره جمعه سیاه

به نقل از دانشنامه بریتانیکا، روز بعد از روز شکرگزاری که معمولاً به آن بلک فرایدی یا جمعه سیاه می گویند، به