جی تی متریکس بزودی کاربران ایرانی را تحریم خواهد کرد

بررسی ها نشان میدهد که جی تی متریکس(GTmetrix)، معروفترین وبسایت بررسی سرعت لود سایت ها، قرار است کاربران ایرانی