فناوری گردشگری

صدور مجوز تاکسی هوایی در ایران

تاکسی های هوایی هواپیماهای کوچک تجاری هستند برای مقاصد مختلف از جمله صنعت گردشگری مورد استفاده قرار میگیرند که قابلیت حمل مسافر به مسافت های کم را دارند.لازم به ذکر است که سازمان ناسا در سال 2001 مطالعه خود را روی تاکسی های هوایی آغاز کرد و از آن زمان تابحال این صنعت در حال […]ادامه مطلب .