زوم محدودیت 40 دقیقه مکالمه رایگان را لغو کرد

شرکت ارتباطات تصویری زوم (zoom) به تازگی اعلام نموده است که به مناسب روز شکرگزاری محدودیت 40 دقیقه‌ای روی