چرا امسال باید به اندونزی سفر کنیم؟

اندونزی متشکل از 17 هزار جزیره و برخی از بهترین جاذبه های گردشگری طبیعی، به طور کامل بعد از همه گیری کرونا