اتریش پرجمعیت ترین کشور توریستی اروپاست

طبق آمارهای رسمی اعلام شده، اتریش شلوغ ترین کشور توریستی اروپا به ازای هر بومی میزبان سه گردشگر است و یکی از