برای اولین بار، یک سیستم هوش مصنوعی (AI) به طور مستقل یک ابرنواختر را بدون هیچ دخالت انسانی کشف کرد. این سیستم به نام Bright Transient Survey Bot (BTSbot) توسط تیمی از دانشمندان دانشگاه نورث وسترن توسعه داده شده است.

طبق اخبار منتشر شده، سیستم BTSbot بر روی مجموعه داده های عظیمی از تصاویر و داده های ابرنواخترها و سایر رویدادهای گذرا آموزش دیده است. این به سیستم اجازه می دهد تا الگوهای موجود در داده ها را که نشان دهنده ابرنواخترها هستند، شناسایی کند.

در اکتبر سال 2023 میلادی، BTSbot برای تجزیه و تحلیل داده های Zwicky Transient Facility (ZTF)، یک تلسکوپ روباتیک در کالیفرنیا استفاده شد که هر 2 روز 1 بار آسمان شمالی را اسکن می کرد. BTSbot یک ابرنواختر جدید را در داده ها شناسایی کرد که بعدها توسط ستاره شناسان انسانی تأیید شد.

این کشف بسیار مهم است، زیرا پتانسیل هوش مصنوعی را برای متحول کردن روش جستجو و مطالعه اخترشناسان برای ابرنواخترها نشان می دهد. ابرنواخترها رویدادهای نادری هستند و یافتن دستی آنها بسیار دشوار است. سیستم های هوش مصنوعی مانند BTSbot می توانند به اخترشناسان کمک کنند تا ابرنواخترهای بیشتری را پیدا کنند و آنها را سریع تر و کارآمدتر مطالعه کنند.

کشف یک ابرنواختر توسط سیستم BTSbot پیامدهایی نیز برای آینده اکتشافات فضایی دارد. ابرنواخترها رویدادهای بسیار قدرتمندی هستند و می توانند انرژی بیشتری از آنچه خورشید در طول عمر خود تولید می کند آزاد کنند. از این انرژی می توان برای نیرو دادن به فضاپیماها و هدایت آنها به سیارات و ستارگان دور استفاده کرد.

با استفاده از هوش مصنوعی برای یافتن و مطالعه ابرنواخترها، دانشمندان می توانند درباره این رویدادهای قدرتمند و نحوه استفاده از آنها برای نیرو و پیشبرد ماموریت های اکتشاف فضایی آینده اطلاعات بیشتری کسب کنند.