به نقل از ویکی پدیا، آبله‌ میمون یک بیماری عفونی واگیرا ناشی از ویروس آبله‌ میمون می باشد که می‌ تواند در برخی از جانوران و نیز انسان ایجاد شود و سلامت موجودات زنده را به خطر بیاندازد. از نشانه‌ های آن میتوان سردرد، تب، دردهای ماهیچه‌ای، احساس خستگی نام برد. به دنبال این نشانه ها، دانه‌ هایی ایجاد می‌ شود که تاول‌ ها و پوسته‌ ها را روی آن ایجاد می نماید.

اینک در مقاله می خواهیم درباره یافته های جدید محققان در ارتباط با ویروس آبله میمون صحبت نماییم.

 

محققان دریافتند برخی از افراد مبتلا به آبله میمون ممکن است علائمی نداشته باشند

در مطالعه ای جدید از سوی محققان مشخص شده است که بیماری آبله میمون ممکن است در افراد بدون علامت سرایت کند. در این مطالعه جدید که بر روی 200 فرد بدون علامت که غربالگری دریافت کردند بودند انجام شد، آن ها دریافتند که 13 نفر از آنها به MPV (مخفف monkeypox virus) مثبت بودند و دو نفر نیز بعداً علامتدار شدند. MPV (ویروس آبله میمون) از طریق تماس نزدیک بین جانداران و انسان قابلیت انتشار دارد، که می تواند شامل تماس صمیمی و جنسی باشد اما محدود به آن نمی شود.
هنگامی که دولت جو بایدن در 4 اوت آبله میمون (MPV) را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی (PHE) اعلام کرد، این باور بین مردم آمریکا وجود داشت که فقط افراد علامت دار مسری هستند. با این حال، مطالعه اخیر منتشر شده در این ماه حاکی از آن است که این نظر نمیتواند درست باشد.

دکتر راشل بروس، رئیس اورژانس در لانگ آیلند می گوید:

هر گونه ویروسی که می تواند توسط افراد بدون علامت منتشر شود، سخت تر است. زیرا افرادی که آن را منتشر می کنند نمی دانند که آلوده شده اند و رفتار خود را تغییر نمی دهند.

 

محققان به پرسش زنده ماندن آبله میمون روی سطوح زنده پاسخ می دهند

یکی از پرسش های اساسی و زیادی که اخیرا بین مردم ایجاد می شود آن است که آیا بیماری آبله میمون روی سطوح زنده می ماند یا خیر. یافته های جدید از تیمی در شهر یوتا آمریکا نشان می دهد که ویروس آبله میمون در 70 درصد سطوح معمولی خانه یافت می شود. با این حال، ویروس مورد بحث قادر به کشت نبوده است. به این معنی که ممکن است خطر ایجاد عفونت را نداشته باشد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) تحقیق و بررسی منبع مورد اعتماد سطوح خانه را در خانه دو نفر مبتلا به MPV (ویروس آبله میمون) مشاهده کرد. با استفاده از آزمایش PCR، مرکز مورد نظر دریافت که بیش از 70 درصد سطوحی که مورد آزمایش قرار گرفته‌اند آلوده به بیماری آبله میمون هستند. با این حال، هیچ یک از ویروس های شناسایی شده قادر به کشت نبودند.