گلف در حال حاضر از نظر مالی مهم ترین ورزش در سراسر جهان می باشد. بر اساس داده های منتشر شده، بازار صنعت گلف در سال 2022 میلادی 22.74 میلیارد دلار بوده است و انتظار می رود در سال 2030 میلادی به 42 میلیارد دلار برسد. بیشترین سهم از بازار گردشگری گلف جهان در اختیار آمریکای شمالی است و پس از آن کشورهای اروپایی و آسیا اقیانوسیه قرار دارند.

سرمایه گذاری در گردشگری گلف رو به افزایش است

کشور اسکاتلند به عنوان بهترین مقصد گلف جهان برای سال 2022 میلادی انتخاب شده است، همچنین کشور ویتنام به دلیل سرمایه گذاری قابل توجه در گردشگری گلف در سال های اخیر به عنوان بهترین مقصد گلف در سال های 2019 میلادی و 2021 میلادی شناخته شده است.

کشور پرتغال همچنین با بیش از نود زمین گلف و طرح های برنده جوایز توسط معماران مشهور که از زمین طبیعی و خط ساحلی استفاده می کنند، یک مقصد پیشرو برای گلف می باشد. گردشگری گلف برای کل بخش گردشگری پرتغال حیاتی است و سهم قابل توجهی در اقتصاد این کشور دارد. در سال 2022 میلادی، درآمد گلف در کشور پرتغال به رکورد 154 میلیون یورو رسید که در مقایسه با سال گذشته قبل از همه گیری (2019) 6 درصد افزایش داشت. این رشد توسط 3 میلیون گلف بازی شده در طول سال انجام شد. با این حال، انتظار می رود تأثیر واقعی ورزش بر اقتصاد کشور پرتغال بسیار مهم تر باشد.

گلف در جهان محبوب است

ورزش گلف در سراسر جهان محبوب است و سالانه بیش از 60 میلیون بازیکن دارد. از 38081 زمین گلف در سراسر جهان، 80 درصد برای عموم یا بازدیدکنندگان به نوعی باز است، در حالی که تنها 20 درصد خصوصی هستند. بریتانیا با یک زمین گلف در هر 22.8 مایل مربع، بیشترین میزان زمین گلف در هر مایل مربع را دارد. کشورهای اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز نیز دارای میزان بیشتری از زمین های گلف نسبت به منطقه موجود خود هستند. علیرغم داشتن زمین های گلف زیاد، کشور آمریکا به دلیل وسعت زیادش، تنها یک زمین گلف برای هر 235 مایل مربع دارد.