از ماه ژانویه تا ژوئن سال جاری، صنعت هتلداری سوئیس با افزایش 13.8 درصدی در اقامت‌ های شبانه، در مجموع به 19.5 میلیون نفر رسید. البته افزایش تقاضای گردشگران خارجی به این رشد دامن زده است، در حالی که تقاضای بازار داخلی سوئیس ثابت ماند.

گردشگری سوئیس

تمام ماه‌ های نیمه اول سال 2023 میلادی افزایش اقامت‌ های شبانه را در مقایسه با مدت مشابه در سال 2022 میلادی نشان می‌ دهد و این ارقام نیز حدود 4 درصد بیشتر از شش ماه اول سال 2019 میلادی و قبل از همه‌ گیری ویروس کرونا بوده است. در حالی که اقامت شبانه گردشگران داخلی با افزایش 0.2 درصدی نسبت به سال 2022 میلادی ثابت ماند، تنها ژانویه و فوریه رشد در نیمه اول سال 2023 میلادی ثبت کردند. در ماه می به منفی 6.8 درصد در مارس برای بقیه ماه می رسد.

گردشگری سوئیس

گردشگران خارجی دوباره در سوئیس بیشتر می شوند

اخیراً تعداد گردشگران خارجی با اقامت یک شبه افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارش FSO، نسبت به سال قبل 33 درصد افزایش داشته است که بیشترین رشد در ژانویه بوده است. با این حال، تقاضای مسافران خارجی همچنان 7.5 درصد کمتر از نیمه اول سال 2019 میلادی می باشد. تقاضا برای اقامت شبانه در بخش هتل های کشور سوئیس بر اساس مبدا مهمانان متفاوت است و تقاضای فوق العاده بالایی از قاره آسیا دارد.

گردشگری سوئیس

گردشگران چینی بیش از 300 درصد، گردشگران کره جنوبی 242 درصد افزایش یافتند و گردشگران هندی تقریباً 110 درصد افزایش داشتند. اداره آمار فدرال (FSO) 864 هزار اقامت شبانه گردشگر را از کشورهای آسیایی ثبت کرده است.

از طرفی دیگر گردشگران اروپایی نقش مهمی در رشد این صنعت ایفا کرده اند و 5.7 میلیون شب اقامت داشتند که نشان دهنده افزایش 15 درصدی نسبت به سال قبل است. بیشترین افزایش مسافران از قاره کهن را گردشگران انگلیسی و آلمانی نشان دادند.

گردشگری سوئیس

افزایش گردشگری در 11 منطقه از 13 منطقه سوئیس

در نیمه اول سال 2023 میلادی، یازده منطقه از سیزده منطقه گردشگری سوئیس شاهد افزایش اقامت شبانه در مقایسه با سال گذشته بوده است.

منطقه زوریخ با 31.7 درصد، ژنو (+26.7 درصد)، برن (+18.8 درصد) و منطقه لوسرن/دریاچه لوسرن (+19.4 درصد) بیشترین افزایش مطلق را داشته است. اما با این حال، دو منطقه گراوبوندن و تیچینو کاهش تقاضا را تجربه کرده اند.