به نقل از رسانه های حوزه سلامت، سلامت روان و سیستم قلبی عروقی ما انسان ها تعامل پیچیده ای دارند.

مطالعه ای از موسسه علوم شناختی و مغز انسان ماکس پلانک(MPI CBS)، در لایپزیگ آلمان نشان می دهد، ارتباط بین فشار خون بالا و علائم افسردگی، بهزیستی و فعالیت مغز مرتبط با یک دیگر باشند.

پیش از این چندین مطالعه، ارتباط بین سلامت روان و فشار خون بالا را با نتایج متفاوت یا حتی متناقض گزارش کرده بودند.

در این مطالعه جدید، محققان MPI CBS با استفاده از داده های روانشناختی، پزشکی و تصویربرداری گسترده از جمعیت سالمند، رابطه بین سلامت روان و فشار خون بالا در افراد میانسال 60 ساله را بصورت عمیق تجزیه و تحلیل نمودند.

جهت به دست آوردن پاسخ های آماری قوی، از حجم نمونه بسیار بزرگ Biobank کشور انگلستان با بیش از 500 هزار شرکت کننده در مطالعه استفاده شد.

تاثیر فشار خون بالا بر سلامت روان

لینا شاار، یکی از پژوهشگران در این باره می گوید:

ما توانستیم نشان دهیم که فشار خون بالاتر با علائم افسردگی بیشتر و فعالیت مغزی مرتبط با احساسات مرتبط است. این می تواند جوابگوی یافته های دیگر ما باشد.

جالب اینجاست که محققان همچنین دریافتند که تهدید فشار خون (فشار خون بالا) با سلامت روانی ضعیف تر، حتی سال ها قبل از تشخیص فشار خون بالا، مرتبط است.

تاثیر فشار خون بالا بر سلامت روان

آرنو ویلرینگر، سرپرست بخش نورولوژی در MPI CBS، در این باره می گوید:

در کلینیک، ما مشاهده میکنیم که افراد مبتلا اغلب احساس خستگی و بی حالی می کنند و سپس داروهای خود را در برابر فشار خون بالاتر مصرف نمی کنند، زیرا این به خلق و خوی آنها نیز ضربه می زند.

از طرفی دیگر در افرادی که با فشار خون موقتاً احساس خوبی دارند، یادگیری تقویتی در نهایت به ایجاد فشار خون بالا دائمی کمک می کند. این به این دلیل است که آستانه درد با افزایش فشار خون نیز افزایش می یابد. این نه تنها در مورد درد فیزیکی، بلکه در مورد درد اجتماعی یا استرس بیشتر نیز صدق می کند. بنابراین درد یا استرس را تحمل می کنند و ده سال بعد تشخیص داده می شود که این افراد فشار خون بالا دارند.

محققان بر این باورند که این یافته ها زمینه ای برای تفکر جدید در مورد ارتباط بین سلامت روان و علل فشار خون بالا فراهم می کند. برای بیماری های گسترده افسردگی و فشار خون، چنین تغییری در دیدگاه می تواند رویکردهای جدیدی را برای درمان و پیشگیری ایجاد کند که بر تعامل سلامت روانی و جسمی تمرکز دارد.