بر اساس گزارش جدیدی از سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک، نوامبر 2023 گرم ترین نوامبر ثبت شده در طول تاریخ را ثبت کرد.

میانگین دمای هوای سطحی به 14.22 درجه سانتیگراد رسید که بی سابقه است. این 0.85 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین 1991-2020 برای ماه نوامبر و 0.32 درجه سانتیگراد بالاتر از رکورد قبلی ثبت شده در سال 2020 میلادی است.

فصل پاییز، از سپتامبر تا نوامبر، با میانگین دمای 15.30 درجه سانتیگراد، گرم ترین فصل ثبت شده در تاریخ بود.

شش ماه رکوردشکنی

سال 2023 میلادی، شش ماه رکوردشکنی و دو فصل رکوردشکنی داشته است.

سامانتا بورگس، معاون سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک می گوید:

دمای خارق العاده جهانی نوامبر، از جمله دو روز گرم تر از 2 درجه سانتی گراد بالاتر از دوره پیش صنعتی، به این معنی است که سال 2023 میلادی گرم ترین سال ثبت شده در تاریخ است.

این یافته ها از تجزیه و تحلیل های جامع کامپیوتری با استفاده از مجموعه داده های ERA5 مشتق شده اند که میلیاردها اندازه گیری از منابعی مانند ماهواره ها، کشتی ها، هواپیماها و ایستگاه های هواشناسی در سراسر جهان را در خود جای داده است.

دمای آبان ماه

این گزارش خاطرنشان کرد که ناهنجاری دمای جهانی برای نوامبر 2023 میلادی مشابه با دمای اکتبر 2023 میلادی بود، اما با ناهنجاری 0.93 درجه سانتی گراد در سپتامبر پیشی گرفت.

دمای نوامبر حدود 1.75 درجه سانتیگراد گرمتر از میانگین نوامبر 1850-1900 بود که دوره مرجع پیش از صنعت در نظر گرفته می شود.

این روند، دوره ژانویه تا نوامبر 2023 را با میانگین دمای 1.46 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین پیش از صنعتی شدن و 0.13 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین 11 ماهه 2016، گرم ترین سال تقویمی قبلی، بالاترین دوره ثبت شده ثبت کرده است.

دمای سطح دریا

با توجه به دمای سطح دریا، نوامبر 2023 میلادی رکورد دیگری را ثبت کرد. میانگین دمای سطح دریا بیش از 60 درجه جنوبی تا 60 درجه شمالی بالاترین میزان در ماه نوامبر بود و رکورد قبلی ثبت شده در سال 2015 میلادی را با 0.25 درجه سانتی گراد شکست.

این همزمان با رویداد جاری ال نینو در اقیانوس آرام استوایی است، اگرچه ناهنجاری ها نسبت به سال 2015 میلادی کمتر است.

خطرات آب و هوایی

کارشناسان دریافتند که وسعت یخ دریای قطب شمال هشتمین کمترین میزان در ماه نوامبر با 4 درصد پایین تر از میانگین بود، در حالی که گستره یخ دریای قطب جنوب با 9 درصد کمتر از میانگین دومین پایین ترین میزان یخ دریا بود. این به دنبال روندی از مقادیر کم سابقه طی 6 ماه متوالی است.

تا زمانی که غلظت گازهای گلخانه ای در حال افزایش است، نمی توانیم انتظار نتایج متفاوتی را نسبت به نتایجی که امسال مشاهده شد، داشته باشیم. دما همچنان در حال افزایش است و تاثیرات امواج گرما و خشکسالی نیز افزایش خواهد یافت.

کارلو بوونتمپو، مدیر سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک در این باره می گوید:

رسیدن به صفر خالص در اسرع وقت راهی موثر برای مدیریت خطرات آب و هوایی ما است.