آمارهای منتشر شده در مورد سفرهای خارجی به روسیه نشان می دهد که در سال 2023 تعداد مسافران به ویژه برای گردشگران چینی نسبت به سال قبل از آن افزایش قابل توجهی داشته است.

تعداد گردشگران چینی که از روسیه در سال 2023 بازدید کرده اند، نسبت به سال قبل از آن 23000 درصد افزایش یافته است که می توان آن را به کاهش تدریجی محدودیت های بیماری کرونا در هر دو کشور نسبت داد.

توجه به این نکته مهم است که در سال 2022، تلاش های کشور چین برای مبارزه با این بیماری همه‌گیر منجر به قرنطینه های شدید و محدودیت های سفر شد که به شدت بر گردشگری تأثیر گذاشت. روند افزایش گردشگری از چین از نظر تعداد و تغییر الگوهای سفر در این بازار مهم قابل توجه است.

گردشگران چینی در روسیه

در سال 2023 میلادی روسیه 15.4 میلیون بازدیدکننده خارجی داشت که از این تعداد تنها 670.7 هزار گردشگر بودند. با این حال، تعداد گردشگران از 200 هزار نفر در سال 2022 به طور قابل توجهی افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل افزایش گردشگران چینی است. تعداد گردشگران چینی نسبت به سال گذشته دو برابر شده و به 199.8 هزار نفر رسیده است. شایان ذکر است که این ارقام نسبتاً پایین بود، زیرا بسیاری از گردشگران چینی به دلیل مراحل قرنطینه پیچیده و پرهزینه پس از بازگشت ترجیح دادند در این کشور بمانند.

در سال 2019 میلادی، کشور روسیه بیش از 5 میلیون گردشگر داشت که 1.5 میلیون نفر از کشور چین حدود 30 درصد از کل بازدیدها را تشکیل می دادند. این آمار همچنان مشابه است و کشور چین بالاترین کشور بازدید کننده است. کشورهای آلمان، ترکیه، امارات متحده عربی، ترکمنستان و ایران جایگزین کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی شده اند، زیرا جریان گردشگران آنها کاهش یافته است.

انتظار می رود سهم گردشگران چینی در سال های آینده نیز افزایش یابد و از 30 درصد فعلی فراتر رود. با این حال، با توجه به بی ثباتی فعلی وضعیت بین المللی، مشخص نیست که آیا آنها با همان سرعت قبل از همه گیری رشد خواهند کرد یا خیر. با این وجود، انتظار می رود گردشگران چینی نقش حیاتی فزاینده ای در صنعت گردشگری روسیه ایفا کنند.