داده های رسمی نشان می دهد که در دو ماه نخست سال جاری، بیش از 1.5 میلیون نفر از کشور آرژانتین بازدید کرده اند که تأثیر اقتصادی آن بیش از 1.2 میلیارد دلار بود.

طی سال های گذشته، گردشگری در آرژانتین رشد چشمگیر و قابل توجهی را تجربه کرده است، به ویژه از نظر گردشگران بین المللی. این افزایش را میتوان به طیف متنوع جاذبه های کشور آرژانتین، از مناظر خیره کننده پاتاگونیا گرفته تا فرهنگ پر جنب و جوش بوئنوس آیرس، و مزیت اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول نسبت داد، که به گردشگران خارجی اجازه می دهد در مقایسه با زمان های گذشته بهتر هزینه کرده و خرید نمایند.

بر اساس گزارش موسسه ملی آمار و سرشماری (Indec)، تعداد خارجیانی که از این کشور بازدید کرده اند در سال گذشته به 13.4 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 2022 میلادی افزایش چشمگیر 85.8 درصدی را نشان می دهد. از این رقم، 6.7 میلیون نفر گردشگر بوده اند و 85.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

با این حال، همه گردشگران یک شب اقامت نداشتند. تقریباً 6.6 میلیون نفر، 85.8 درصد بیشتر از سال 2022 میلادی، مسافران روزانه بودند، به این معنی که آنها وارد خاک آرژانتین شدند اما شب را سپری نکردند. این دسته از گردشگران به ویژه در شهرهای مرزی یا برای سفرهای یک روزه به بوئنوس آیرس، خواه از طریق هوا، زمین یا رودخانه، مرتبط هستند.

طبیعت زیبای آرژانتین

این گزارش همچنین بر افزایش گردشگری خروجی از کشور آرژانتین تاکید کرد و نشان داد که 11 میلیون نفر در سال 2023 میلادی از این کشور خارج شدند که نشان دهنده افزایش 40.6 درصدی است.

از آغاز سال جاری میلادی، گردشگری در آرژانتین نشانه هایی از بهبود را نشان داده است. به عنوان مثال، در دو ماه اول، یک میلیون و 555 هزار و 300 میلیون نفر از خارج وارد این کشور شده اند که نسبت به سال گذشته میلادی افزایش 23.7 درصدی را نشان می دهد.

بیشتر گردشگرانی که در دو ماه اول از کشور آرژانتین دیدن کردند از کشورهای همسایه از جمله شیلی، برزیل و اروگوئه بودند. علاوه بر این، حضور قابل توجهی از گردشگران از آمریکا وجود داشت که تقریباً 10 درصد از کل بازدیدکنندگان را تشکیل می دادند.

شایان ذکر است، ورود برزیلی ها به آرژانتین نسبت به مدت مشابه سال قبل، 30 درصد رشد داشته است. سفر هوایی به عنوان روش حمل و نقل ترجیحی برای این گردشگران است که نشان دهنده دسترسی و جذابیت رو به رشد آرژانتین به عنوان یک مقصد گردشگری است.