کشور نیجریه در مسیر ایجاد کار فناوری پیش می رود. 6 ماه از تصویب قانون استارتاپ نیجریه می گذرد و دولت نیجریه یک صندوق 672 میلیون دلاری برای فناوری، برای جوانان در بخش های فناوری و خلاق راه اندازی نموده است.

برنامه سرمایه گذاری در شرکت های دیجیتال و خلاق (i-DICE) توسط یمی اوسین باجو، معاون رئیس جمهور نیجریه در روز 14 مارس راه اندازی شد.

بنابر گفته معاون رئیس جمهور، بانک توسعه آفریقا (AfDB) با 170 میلیون دلار، رهبری صندوق را بر عهده خواهد داشت، در حالی که 116 میلیون دلار از طریق آژانس فرانسوی توسعه خواهد آمد. بانک توسعه اسلامی نیز 70 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.

به گفته بانک توسعه آفریقا، این صندوق نماینده راه اندازی یک ابتکار شاخص است که تأمین مالی حیاتی را برای صنایع دیجیتال و خلاق نیجریه تأمین می کند. علاوه بر رهبران دولت، شرکت ها و موسسات مالی توسعه در نیجریه، در این رویداد جوانان شاغل در فناوری دیجیتال و بخش های خلاق، دانشجویان و سرمایه گذاران حضور خواهند داشت.

اوسین باجو در طی مراسم گفت:

حضور شرکت های دیجیتال و خلاق، یک ابتکار دولتی برای ترویج نوآوری و کارآفرینی در فناوری دیجیتال و صنایع خلاق و به ویژه ایجاد شغل است.

در حالی که ریاست جمهوری نیجریه اعلام کرد که این صندوق برای افراد 18 تا 35 ساله هدف قرار خواهد گرفت، هنوز اطلاعات زیادی در مورد این صندوق فناوری منتشر نشده است. بانک توسعه آفریقا با انتشار یک خبر خاطرنشان کرد که این صندوق در 200 استارتاپ فناوری و خلاق و 450 شرکت کوچک و متوسط ​​مبتنی بر فناوری سرمایه گذاری خواهد کرد. بیش از 175 هزار جوان نیجریه ای نیز دسترسی مستقیم به خدمات ظرفیت سازی خواهند داشت.