بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت گردشگری و آثار باستانی اردن، تعداد گردشگران به مقصد کشور اردن برای درمان و بستری شدن در بیمارستان در 8 ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته 37 درصد افزایش یافته است.

داده ها نشان می دهد که 164 هزار گردشگر پزشکی متشکل از ملیت های مختلف عرب و خارجی از ابتدای سال جاری تا پایان ماه اوت از اردن دیدن کرده اند. به طور کلی، این افزایش قابل توجهی نسبت به 120 هزار گردشگر ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته است.

به گفته کارشناسان، گردشگری پزشکی در اردن از زمانی که سازمان جهانی گردشگری در کنفرانس گردشگری پزشکی و بیمارستانی که در ژوئن 2022 میلادی در منطقه دریای مرده برگزار شد، آن را به عنوان مقصد منطقه ای گردشگری پزشکی اعلام کرد، رو به افزایش است. انتظار می رود تا پایان سال جاری بیش از 200 هزار گردشگر برای درمان بهداشتی از اردن دیدن کنند.

در طول 8 ماه اول سال جاری، درصد بازدیدکنندگان اردن برای درمان و بستری شدن در بیمارستان، 4 درصد از کل بازدیدکنندگان اردن بود که تقریباً 4.5 میلیون نفر بود.

صنعت گردشگری پزشکی و سلامت با درآمد سالانه حدود 1 میلیارد دینار، حدود 4 درصد به تولید ناخالص داخلی کشور اردن کمک می کند. گردشگری پزشکی در اردن 14 درصد به تولید ناخالص داخلی این کشور کمک می کند. بخش پزشکی در اردن 35 هزار متخصص پزشکی واجد شرایط را استخدام می کند که 95 درصد آنها اردنی هستند. این صنعت شامل تقریباً 127 بیمارستان دولتی و خصوصی با ظرفیت ترکیبی بیش از 18600 تخت است.

تعداد بازدیدکنندگان از کشور اردن نسبت به مدت مشابه در سال های گذشته به طور قابل توجهی به سطوح بی سابقه ای افزایش یافته است. در 8 ماهه اول سال 2023 میلادی، حدود 4.5 میلیون بازدیدکننده ثبت شده است، که نسبت به مدت مشابه در سال 2022 میلادی، 41.9 درصد افزایش داشته است.