خودتان را با جدیدترین معمای تصویری به چالش بکشید. اگر تیزبین هستید، باید چالش ها را در کمتر از 45 ثانیه تکمیل کنید. تعداد زیادی از افراد بدنبال معمای تصویری با جواب سخت هستند.

در زیر مجموعه ای از تصاویر با اشیاء پنهان را خواهید دید. آنها را به عنوان معمای های تصویری پنهان در نظر بگیرید. با دادن تنها 30 ثانیه به خود برای شناسایی هر مورد، چالش ها را حل کنید. هنگامی که تمام اشیاء پنهان را پیدا کردید، نظرات خود را درباره معماها با ما به اشتراک بگذارید.

 

1. معمای تصویری حلقه گمشده

این معمای تصویری شما را به چالش می کشد تا یک حلقه الماس گمشده را در این باغ پیدا کنید.

به کمک نیاز دارید؟ نوار انگشتر زرد رنگ است و دارای الماس سفید است.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای تصویری حلقه گمشده

 

 

2. معمای تصویری پروانه پنهان شده

در میان این لباس های پراکنده، یک مهمان ناخواسته (پروانه) وجود دارد که باید در این معمای تصویری پیدا کنید. ببینید آیا می توانید آن را شناسایی کنید.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای تصویری پروانه پنهان شده

 

 

3. معمای علامت پنهان “For Sale” را پیدا کنید

در حیاط همه این خانه ها تابلوهایی وجود دارد. در یکی از این خانه ها عبارت “For Sale” (برای فروش) نوشته شده است. آیا این معمای تصویری سخت را میتوانید حل کنید؟

.

.

.

.

.

.

جواب معمای تصویری خانه ای که بفروش می رسد

 

 

4. معمای تصویری جوجه تیغی پنهان

یکی جوجه تیغی در جنگل پنهان شده است و ما فکر می کنیم که شما می توانید او را پیدا کنید!

.

.

.

.

.

.

جواب معمای تصویری جوجه تیغی پنهان