دانشمندان ناسا و افرادی که بر روی پروژه جیمز وب کار میکنند خبر از فعالیت بدون مشکل این تلسکوپ فضایی را میدهند. بعد از تکمیل مراحل حیاتی تراز آینه ای، انتظار آن میرود که عملکرد نوری، در تلسکوپ فضایی جیمز وب بتواند اهداف علمی را که این رصدخانه فضایی برای دستیابی به آن ساخته شده است را برآورده نماید یا از آن فراتر برود.

در ماه گذشته میلادی، تیم فعال بر روی جیمز وب، مرحله هم ترازی را که به عنوان “فازبندی خوب” شناخته میشد را تکمیل نمودند. در این مرحله بسیار مهم در راه اندازی عنصر تلسکوپ نوری جیمز وب، هر پارامتر نوری که بررسی و آزمایش شد مطابق با انتظارات یا بالاتر از آن عمل کرد. همچنین هیچ مشکل حیاتی و هیچ آلودگی یا انسداد قابل اندازه گیری در مسیر نوری جیمز وب پیدا نشد. رصدخانه جیمز وب قادر است با موفقیت نور را از اجسام بسیار دور در کهکشان ها جمع آوری نموده و بدون مشکل به ابزار خود برساند.

اگر چه شاید مدت زمان زیادی طول بکشد تا جیمز وب بتواند دیدگاه جدید خود را از کیهان ما ارائه دهد، با این حال دستیابی به این نقطه عطف به این معنی خواهد بود که دانشمندان مطمئن هستند، اولین سیستم نوری این تلسکوپ فضایی در نوع خود به بهترین شکل ممکن کار خواهد کرد.

توماس زوربوخن، معاون مدیر ماموریت های علمی سازمان ناسا میگوید:

بیش از 20 سال پیش، تیم جیمز وب تصمیم خود را گرفت تا قوی ترین تلسکوپی را که تا به حال در فضا قرار داده شده است را بسازد و یک طرح اپتیکی جسورانه برای برآورده کردن اهداف علمی ارائه کرد. امروز ما می‌توانیم با قطعیت بگوییم که این رصدخانه نتیجه خواهد داد.

با این حال که امروزه برخی از بزرگترین تلسکوپ های زمینی روی زمین از آینه های اولیه تقسیم شده استفاده می نمایند، جیمز وب نخستین تلسکوپی در فضا است که از چنین طراحی استفاده میکند. جیمز وب براستی یکی از بزرگترین دست آورد های ساخته شده بشر در فضا است که هزینه های میلیارد دلاری را نیز در پی داشته است.

لی فاینبرگ، مدیر المان تلسکوپ نوری James Webb در این باره میگوید:

علاوه بر آغاز علمی بسیار وسیع و باورنکردنی که این تلسکوپ فضایی به آن دست خواهد یافت، تیم هایی که این رصدخانه را طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب کردند و اکنون نیز اداره میکنند، راه تازه ای را برای ساخت تلسکوپ‌ های فضایی پیشگام کرده اند.