آیا آماده هستید تعدادی معمای تصویری را حل کنید؟ نگران نباشید، معماها زیاد سخت نبوده و با جواب هستند. در این مطلب برای شما کاربران گرامی مجله اینترنتی پستی را آماده کردیه ایم تا تیزبینی و قدرت فکری شما را به چالش بکشیم.

معمای تصویری زندانی و سلول

معمای تصویری زندانی و سلول

معمای اول مربوط به یک زندانی است. این زندانی در سلول شماره 13 جان خود را از دست داده است. نحوه بیرون آوردن جسد او از زندان از طریق سلول 4 است. جسد زندانی باید از تمام سلول ها عبور کند تا همه زندانیان او را ببینند. اما هیچ زندانی اجازه ندارد بیش از یک بار او را ببیند.

این معمای فکری را در نوع دیگری نیز میتوان مطرح کرد.

یک بیمار در سلول 13 مریض است، او اجازه دارد به خانه اش برود، اما می خواهد قبل از رفتن با همه بیماران دیگر ملاقات کند، اما دکتر می گوید که شما مجاز هستید هر بیمار را فقط یک بار ببینید و احتمال اینکه دوباره بیمار شوید، وجود دارد. او چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟

 

معمای تصویری پیدا کردن حیوانات

یک پروانه، یک خفاش و یک اردک در تصویر زیر وجود دارد، آیا می توانید آنها را پیدا کنید؟

معمای تصویری پیدا کردن حیوانات

اگر چیزی پیدا نکردید، دوباره تلاش کنید زیاد سخت نیست.
اگر فقط یکی را بتوانید پیدا کنید، به این معنی است که به دوران پیری قدم گذاشته اید.
اگر دو تا پیدا کردید می توانید مطمئن باشید که خوب هستید.
اگر هر 3 مورد را پیدا کنید، بسیار سالم هستید.

 

معمای تصویری پر شدن لیوان

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید و سپس بگویید کدام لیوان قبل از دیگر لیوان ها پر خواهد شد.

معمای تصویری پر شدن لیوان

اگر نتوانستید این معما را حل کنید به آخر صفحه بروید تا برای شما بگوییم جواب این معمای فکری چیست.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای تصویری زندانی و سلول

کلید حل معمای اول این است که می توانیم دوباره او را به سلولش برگردانیم.

جواب معمای تصویری زندانی و سلول

 

جواب معمای تصویری پیدا کردن حیوانات

در تصویر زیر حیوانات گفته شده نشان داده شده است.

جواب معمای تصویری پیدا کردن حیوانات

 

معمای تصویری پر شدن لیوان

اگر فکر می کنید ابتدا باید لیوان 7 پر شود، در اشتباهید. چرا؟

آبجو ابتدا در لیوان 1 می رود و قبل از اینکه پر شود به لیوان 3 می رود.

از شیشه 3 به شیشه 7 جریان نمی یابد (اگر دقت کنید مسدود شده است) به همین ترتیب سعی می کند به شیشه 6 جریان یابد اما دهانه شیشه 6 هم مسدود است، بنابراین ابتدا شیشه 3 را کاملاً پر می کند.