براساس یک مطالعه بین المللی جامع که توسط موسسه اینترنت آکسفورد انجام شده است، این فرض رایج را که اینترنت به طور قابل توجهی به سلامت روان و رفاه روانی آسیب می زند، به چالش کشیده است.

این تحقیق که داده های بیش از 2 میلیون نفر را در 168 کشور در بر می گیرد، تنها پیوندهای جزئی و متناقض بین استفاده از اینترنت و سلامت روانی را نشان می دهد.

اینترنت و سلامت روان

پروفسور اندرو پرزیبلسکی از مؤسسه اینترنت آکسفورد و پروفسور ماتی وور از دانشگاه تیلبرگ، همراه با تیم خود، داده های گسترده ای را طی دو دهه تجزیه و تحلیل کردند. آنها فقط تغییرات جزئی و متناقضی در رابطه با اینترنت و سلامت روان پیدا کردند.

پروفسور پرزیبلسکی می‌گوید:

ما خیلی سخت به دنبال یافتن تاثیرات اینترنت بر سلامت روان انسان ها بودیم که فناوری و رفاه را به هم مرتبط کند و آن را پیدا نکردیم.

این مطالعه به دلیل وسعت آن قابل توجه است و بزرگترین مجموعه داده در مورد رفاه و پذیرش اینترنت را تا به امروز مورد بررسی قرار می دهد.

پروفسور ماتی وور درباره این موضوع می گوید:

اگرچه ما نتوانستیم به اثرات مضر استفاده از اینترنت دست یابیم، اما نتایج توصیفی ما نشان دهنده ارتباط های کوچک و متناقض بود.

محققان خواستار شفافیت هستند

محققان بر ضرورت به اشتراک گذاری داده های شرکت های فناوری برای تحقیقات قطعی تر تاکید می کنند. این مطالعه نشان می دهد که تحقیق در مورد تأثیرات فناوری های اینترنتی متوقف شده است، زیرا داده هایی که به فوریت مورد نیاز هستند جمع آوری و پشت درهای بسته توسط شرکت های فناوری و پلتفرم های آنلاین نگهداری می شوند.

این مطالعه شامل داده های متضاد در مورد رفاه و سلامت روان در برابر استفاده از اینترنت و پهنای باند تلفن همراه بود. ارزیابی بهزیستی از طریق نظرسنجی های حضوری و تلفنی به زبان های مادری انجام شد، در حالی که داده های سلامت روان از تخمین های آماری اختلالات افسردگی، اختلالات اضطرابی و خودآزاری از سال 2000 تا 2019 میلادی استخراج شد.

به طور خلاصه، مطالعه موسسه اینترنت آکسفورد درک دقیقی از رابطه بین استفاده از اینترنت و بهزیستی روانشناختی ارائه می دهد. این روایت از اینترنت به عنوان یک تأثیر منفی عمده بر سلامت روان را به چالش می کشد و خواستار شفافیت بیشتر داده ها برای تحقیقات جامع در آینده است.