منابع انسانی در هر سازمانی به بهبود عملکرد کارکنان و افزایش بهره‌وری آنها می‌اندیشد. این هدف محقق نمی‌شود مگر با برنامه‌ریزی مدون و مدیریت درست منابع انسانی. در این مقاله به ۴ هدف کلی و البته جزئیات این اهداف پرداخته‌ایم:

اهداف منابع انسانی

اهداف مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی اهداف مختلفی در سازمان دارد که به لحاظ کلی می توان آنها را به ۴ دسته طبقه بندی کرد:

۱- اهداف اجتماعی

هدف اجتماعی مدیریت منابع انسانی به ایجاد و حفظ روابط خوب و مؤثر میان سازمان و جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، مربوط می‌شود. این هدف شامل مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی سازمان در قبال کارکنان، جامعه و محیط زیست می‌باشد. در زیر چند جنبه مهم از اهداف اجتماعی مدیریت منابع انسانی آورده شده است:

  • رفاه و سلامت کارکنان: سازمان‌ها باید برای حفظ و بهبود سلامت جسمی و روانی کارکنان خود تلاش کنند. این شامل فراهم کردن شرایط کاری ایمن، بیمه‌های درمانی و برنامه‌های بهداشتی و رفاهی است.

  • تعادل کار و زندگی: مدیریت منابع انسانی باید برنامه‌هایی برای کمک به کارکنان در برقراری تعادل بین کار و زندگی شخصی‌شان داشته باشد. این شامل سیاست‌های کار انعطاف‌پذیر، مرخصی‌های خانوادگی و حمایت از والدین می‌باشد.

  • عدالت و برابری: سازمان‌ها باید در فرآیندهای استخدام، ارتقاء آموزش و ارزیابی عملکرد از عدالت و برابری پیروی کنند و هرگونه تبعیض نژادی، جنسی، دینی و … را از بین ببرند.

  • مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR): شرکت‌ها باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود پایبند باشند و در فعالیت‌های اجتماعی و محیط زیستی مشارکت کنند. این می‌تواند شامل فعالیت‌های خیریه، حمایت از جوامع محلی و کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی باشد.

  • توسعه پایدار: مدیریت منابع انسانی باید به ترویج و اجرای سیاست‌های توسعه پایدار کمک کند. این شامل مدیریت منابع به گونه‌ای است که نیازهای کنونی را بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای تأمین نیازهای خود، برآورده کند.

  • ارتقاء سطح آموزش و آگاهی: سازمان‌ها می‌توانند با ارائه برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای به کارکنان و جامعه، به افزایش سطح آگاهی و توانمندی‌های افراد کمک کنند.

۲- اهداف سازمانی

هدف سازمانی مدیریت منابع انسانی به تلاش برای دستیابی به اهداف و مأموریت‌های سازمان از طریق مدیریت مؤثر و کارآمد نیروی انسانی اشاره دارد. این هدف شامل ایجاد ساختاری است که به بهبود بهره‌وری، کارایی و اثربخشی سازمان کمک می‌کند. در زیر به برخی از جنبه‌های مهم اهداف سازمانی مدیریت منابع انسانی اشاره شده است:

  • افزایش بهره‌وری: یکی از اهداف اصلی مدیریت منابع انسانی، افزایش بهره‌وری سازمان است. این امر از طریق بهینه‌سازی فرآیندهای کاری، بهبود شرایط کاری، افزایش انگیزه کارکنان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین محقق می‌شود.

  • جذب و نگهداری نیروی کار ماهر: مدیریت منابع انسانی باید بتواند بهترین افراد را جذب و استخدام کند و سپس آنها را در سازمان نگه دارد. این شامل ایجاد یک فرآیند جذب کارآمد، ارائه بسته‌های مزایای جذاب و فراهم کردن فرصت‌های رشد و پیشرفت است.

  • توسعه و آموزش کارکنان: آموزش مداوم و توسعه مهارت‌های کارکنان به سازمان کمک می‌کند تا با تغییرات محیطی و تکنولوژیکی همگام شود و توانایی رقابت را حفظ کند. این شامل برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای است.

  • ارزیابی و بهبود عملکرد: مدیریت منابع انسانی باید فرآیندهایی برای ارزیابی منظم عملکرد کارکنان داشته باشد. این شامل تعیین اهداف کاری، ارائه بازخورد منظم و ایجاد برنامه‌های بهبود عملکرد است.

  • مدیریت تعارضات و روابط کاری: حفظ روابط کاری مثبت و مدیریت تعارضات به افزایش رضایت شغلی و کاهش ترک خدمت کمک می‌کند. این شامل ایجاد فرهنگ سازمانی مثبت و تدوین سیاست‌های روشن برای حل تعارضات است.

  • انطباق با قوانین و مقررات: مدیریت منابع انسانی باید اطمینان حاصل کند که سازمان با تمامی قوانین و مقررات کار و اشتغال محلی و ملی منطبق است. این شامل رعایت حقوق کار، سلامت و ایمنی کارکنان و سیاست‌های ضد تبعیض است.

  • بهبود ساختار سازمانی: ایجاد و بهبود ساختار سازمانی که به بهترین نحو ممکن به اهداف سازمان پاسخ دهد. این شامل طراحی شغل‌ها، تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها و بهینه‌سازی فرآیندهای سازمانی است.

۳- اهداف عملکردی

اهداف عملکردی مدیریت منابع انسانی به بهبود و ارتقای عملکرد فردی و گروهی کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمانی اشاره دارد. این اهداف با تمرکز بر بهینه‌سازی فرآیندهای کاری، افزایش کارایی و بهره‌وری کارکنان و همچنین ایجاد سیستم‌های منظم ارزیابی و بازخورد، محقق می‌شوند. در زیر به برخی از جنبه‌های مهم اهداف عملکردی مدیریت منابع انسانی اشاره شده است:

  • تعیین اهداف و انتظارات: مشخص کردن اهداف و انتظارات کاری برای هر یک از کارکنان به وضوح. این اهداف باید واقع‌بینانه، قابل اندازه‌گیری و متناسب با اهداف کلی سازمان باشند.

  • بازخورد و ارتباطات مداوم: فراهم کردن بازخورد مداوم و سازنده به کارکنان در مورد عملکردشان. این بازخوردها باید به کارکنان کمک کنند تا نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف خود را بهبود بخشند. ایجاد سیستم‌های ارتباطی باز و موثر نیز اهمیت دارد.

  • تشویق و پاداش‌دهی: طراحی و اجرای سیستم‌های پاداش‌دهی و تشویقی برای انگیزه‌بخشی به کارکنان و ارتقای عملکرد آنها. این سیستم‌ها می‌توانند شامل پاداش‌های مالی، ارتقاء شغلی، تقدیر و تشکر عمومی و سایر اشکال تشویقی باشند.

  • مدیریت عملکرد ضعیف: شناسایی و مدیریت کارکنانی که عملکرد ضعیفی دارند. این شامل ارائه برنامه‌های بهبود عملکرد، مشاوره و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی می‌شود.

  • ایجاد فرهنگ عملکرد محور: ترویج فرهنگ سازمانی که بر عملکرد بالا، بهره‌وری و تعالی تأکید دارد. این فرهنگ باید شامل ارزش‌ها و رفتارهایی باشد که به بهبود مستمر عملکرد فردی و سازمانی کمک کنند.

  • استفاده از فناوری‌های نوین: بهره‌گیری از فناوری‌ها و ابزارهای مدیریتی جدید برای بهبود فرآیندهای ارزیابی، بازخورد و توسعه عملکرد. این شامل سیستم‌های مدیریت عملکرد و نرم‌افزارهای منابع انسانی است.

۴- اهداف شخصی

اهداف شخصی مدیریت منابع انسانی به تلاش برای توسعه و بهبود فردی کارکنان در راستای افزایش رضایت شغلی، انگیزه و بهره‌وری آنها اشاره دارد. این اهداف بر نیازها و آرزوهای شخصی کارکنان تمرکز دارند و سعی می‌کنند تعادلی بین اهداف سازمان و نیازهای فردی برقرار کنند. در زیر به برخی از جنبه‌های مهم اهداف شخصی مدیریت منابع انسانی اشاره شده است:

  • برنامه‌ریزی مسیر شغلی: کمک به کارکنان در تعیین و دستیابی به اهداف شغلی بلندمدت. این شامل مشاوره شغلی، برنامه‌ریزی مسیر شغلی و ایجاد فرصت‌های ارتقاء و جابجایی شغلی در سازمان است.

  • تعادل کار و زندگی: ایجاد تعادل بین زندگی کاری و شخصی کارکنان از طریق ارائه ساعات کاری انعطاف‌پذیر، مرخصی‌های کافی و حمایت از نیازهای خانوادگی آنها.

  • افزایش رضایت شغلی: تلاش برای افزایش رضایت شغلی کارکنان از طریق بهبود شرایط کاری، فراهم کردن محیط کاری مثبت و ایجاد فرهنگ سازمانی حمایتی.

  • انگیزش و تشویق: ایجاد سیستم‌های تشویقی و انگیزشی برای افزایش انگیزه و تعهد کارکنان. این می‌تواند شامل پاداش‌های مالی، تقدیر و تشکر، فرصت‌های توسعه شخصی و حرفه‌ای و ایجاد حس موفقیت و ارزشمندی در کارکنان باشد.

  • بهبود رفاه و سلامت: ارائه برنامه‌های سلامت و رفاه برای بهبود سلامت جسمی و روانی کارکنان. این شامل برنامه‌های بهداشتی، ورزش، مشاوره روانشناسی و حمایت‌های مالی و اجتماعی می‌شود.

  • تشویق به نوآوری و خلاقیت: فراهم کردن محیطی که در آن کارکنان تشویق شوند تا ایده‌های جدید و خلاقانه خود را بیان کنند و در بهبود فرآیندها و محصولات سازمان مشارکت داشته باشند.

  • پشتیبانی از خودآگاهی و رشد شخصی: کمک به کارکنان در شناسایی نقاط قوت و ضعف خود و ارائه ابزارها و منابعی برای رشد شخصی و حرفه‌ای آنها.

جمع‌بندی

اهداف مدیریت منابع انسانی به مدیران و کارشناسان واحد کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی مدونی برای سازمان طرح‌ریزی کنند. این برنامه‌ریزی‌ها و البته تعیین اهداف به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا بهره‌وری و کارایی را افزایش دهند، رضایت و انگیزه کارکنان را بهبود بخشند و به طور کلی به تحقق اهداف کلی سازمان کمک کنند.

چنانچه در این خصوص نیاز به مطالعات بیشتری داشته باشید، پیشنهاد ما استفاده از سایت حسابو است. در این سایت مطالب متنوعی در حوزه منابع انسانی نگارش شده است حسابو به عنوان اولین سامانه پرداخت حقوق روزانه (hesabo.com) کارکنان، نگاه ویژه‌ای به منابع انسانی، اهداف، برنامه‌ریزی‌ها و البته ابزار و تکنولوژی‌های این حوزه دارد و برای ارتباط با پشتیبان می توانید از طریق کانال های زیر در ارتباط باشید.

تلفن:52182-021

آدرس:تهران، خیابان ولیعصر، مجتمع افق، پلاک ۲۳۱۳، طبقه اول

سایت: https://hesabo.com