پس از آن که شرکت متا (فیس بوک سابق) اتحادیه اروپا را تهدید به بستن پلتفرم های اجتماعی فیس بوک و اینستاگرام کرد، مقامات این اتحادیه در اظهار نظری جدید عنوان کردند که با این موضوع مشکلی نخواهند داشت و اتفاقا زندگی بدون شبکه اجتماعی فیس بوک فوق العاده نیز میباشد. با این حال شرکت متا در بیانیه ای که بتازگی منتشر شده است این تهدید را رد نموده است.

به نقل از رسانه های حوزه فناوری، قوانین تازه ای که در کمیسیون کشورهای اروپایی به تصویب رسیده است، تمامی شرکت ها را ملزم به این کرده است که اطلاعات مربوط به افراد کشورهای اروپایی را در سرورهای مستقر در خود اروپا نگهداری نمایند. با این حال شرکت متا اطلاعات کاربران استفاده کننده از پلتفرم هایش را هم در سرورهای آمریکا و هم در اروپا نگهداری می نماید. این همان قوانین جدیدی بود تا باعث واکنش شرکت متا برای بستن نرم افزار های خود در قاره اروپا شود. با این حال متا در خبر تازه ای این تصمیم منتشر شده را رد کرد.

                                       فیس بوک و اینستاگرام پلتفرم های مطرح شرکت متا 

 

اتحادیه اروپا بر پیروی از قوانین جدید وضع شده تاکید کرد

در اظهار نظری جدید نیز وزرای اقتصاد و دارایی فرانسه و آلمان علاوه بر تاکید دوباره در مورد پیروی مطابق قوانین جدید وضع شده اتحادیه اروپا، استفاده از پلتفرم های اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک را در تمام کشورهای اروپا ممنوع اعلام کردند. وزیر اقتصاد آلمان رابرت هابک، درباره زندگی بدون فیسبوک می گوید: اینک بعد از آن که، از شبکه اجتماعی فیس بوک 4 سال است استفاده نمیکنم زندگی بسیار فوق العاده ای دارم. علاوه بر این بزرگی بازار داخلی قاره اروپا و قدرت اقتصادی آن در صورت وجود وحدت عمل امکان به وجود آمدن هیچگونه مشکلی را نخواهند داشت. لومر که وزیر دارایی فرانسه است در اظهارنظر خود گفته است: افراد میتوانند بدون فیس بوک نیز زندگی خوبی داشته باشند و حقوق آنان نیز در هر صورتی توسط اتحادیه اروپا حمایت خواهد شد.