قبل از آنکه ادعای کشور چین مبنی بر دستیابی به برتری کوانتمی را بررسی کنیم، باید مفهوم این عبارت بدانیم. به زبان ساده در محاسبات کوانتومی، برتری کوانتومی توانایی بالقوه دستگاه‌ها برای حل مشکلاتی است که کامپیوترهای کلاسیک عملاً از انجام آن ناتوان هستند.

هم اکنون کشور چین نیز مدعی ساخت نوعی کامپیوتر کوانتومی شده است که توانایی محاسبات خاص را تا ۱۰۰ تریلیون برابر سریعتر از دیگر ابر کامپیوتر های دنیا دارد.

به نقل از رسانه های حوزه فناوری، در صورتی که خبر ادعای این کشور صحت داشته باشد، می‌توان این نتیجه را گرفت که هم اکنون چین توانسته است به برتری کوانتومی دست پیدا کند. طبق گزارش ها کامپیوتر کوانتومی ساخته شده توسط این کشور این توانایی را دارد تا 76 فوتون را در نمونه برداری استاندارد شناسایی نماید که از لحاظ قدرت محاسباتی یک پیشرفت چشمگیر بحساب می آید.

 

دانشمندان چینی در حال کار بر روی کامپیوتر کوانتمی

 

در رایانه های کوانتومی برعکس کامپیوترهای معمولی که ما در حال استفاده از آن هستیم از کوانتوم بیت استفاده میشود که نوعی از سیستم کوانتوم-مکانیکی بوده و با استفاده از خاصیت برهم نهی به طور همزمان هم شامل مقادیر صفر و هم یک است. زمینه های استفاده از کامپیوترهای کوانتومی می‌توانند در ارتباط با هواشناسی، مدلسازی های شیمی و فیزیک و یا رمزنگاری مورد استفاده قرار گیرند. در صورتی که این ادعا از جانب چین صحیح باشد هم اینک میتوان گفت که یک زمینه رقابتی دیگری بین دو کشور چین و آمریکا شکل گرفته است و حتی کامپیوتر کوانتومی ذکر شده چین می‌تواند با کامپیوترهای مربوط به ابر شرکت های حوزه فناوری همانند گوگل، آمازون و مایکروسافت نیز رقابت کند.